Terms & Conditions

Importance notes

  • Pihak kami berhak meminda mana-mana bahagian terma dan syarat sewaan.
  • Setiap penyewa hendaklah merujuk terma dan syarat sebelum membuat penyewaan barang dengan pihak kami.
  • Penyewa adalah dianggap telah mempersetujui dan memahami terma dan syarat sewaan selepas membuat bayaran deposit sewaan dan bertanggungjawab mematuhi semua terma dan syarat sewaan.
  • Terma dan syarat sewaan adalah TERHAD untuk barang-barang dekorasi DIY (ambil dan pasang sendiri).